Logo White

LEASING TEAM KAPITALGRUPPEN

PEOPLE MAKE A DIFFERANCE -
OM KAPITALGRUPPEN

Landets största personalrådgivningsgrupp, uteslutande med polskt kapital, som har stöttat företag och arbetssökande med innovativa lösningar i över 14 år.

LeasingTeam kapitalgruppen specialiserar sig inom rutiner för personalrekrytering till fasta tjänster, tillfällig anställning, process- och funktionell outsourcing, outsourcing av IT-specialister, optimering av personalförvaltning, gränsöverskridande utstationering av anställda och rekrytering av personal från Östeuropa.

LeasingTeam är verksamt i Polen genom ett nätverk av filialer och representanter och är aktivt i Tyskland, Österrike och Norge. Varje månad sänds nästan 10 000 medarbetare ut i arbete.

LT Group

LEASINGTEAM
KAPITALGRUPPEN

LT Group

LEASING TEAM GRUPPEN ÄR VERKSAM PÅ MÅNGA INTERNATIONELLA MARKNADER:

POLEN, TYSKLAND, ÖSTERRIKE, NORGE, UKRAINA, VITRYSSLAND, GEORGIEN, AZERBAJDZJAN

Scroll to Top