Logo White

Case Studies

KUND OCH BRANSCH

case study icon 4

Företag specialiserat på tillverkning av landfordon, transportfordon samt släpvagnar och påhängsvagnar. Ägare till två produktionsanläggningar i Tyskland.

SKÄL TILL SAMARBETE

Kunden har tecknat ett stort kontrakt. För att kunna slutföra arbetet i tid behöver man rekrytera ytterligare fem MIG-svetsare inom en månad. Det råder brist på kvalificerad arbetskraft på den tyska arbetsmarknaden så företaget väljer att arbeta med LT International.

KUNDENS FÖRVÄNTNINGAR

case study icon 5

1 MÅNAD

Behandlingstid

case study icon 3

6

antal anställda

case study icon 2

Medarbetare med erfarenhet av MIG- och aluminiumsvetsning, relevanta svetsbehörigheter. Minst två personer bör behärska tyska på kommunikations- eller högre nivå.

EFFEKTIVITET

Gränsöverskridande anställning av arbetstagare med tillfälliga anställningsavtal

ANSKAFFNING AV PERSONAL FRÅN POLEN

Tack vare LeasingTeam Internationals omfattande kandidatdatabas och välutvecklade nätverk var det möjligt att inom två veckor hitta lämpliga kandidater, varav nästan alla kunde kommunicera på tyska. Det tog ytterligare en vecka att förbereda avresan och påbörja det gränsöverskridande tillfälliga arbetet.

EFFEKTER

 • Rekrytering på kortare tid än specificerat.

 • Order för rekrytering av ytterligare 4 svetsare.

 • Kundens framgång med att slutföra sin order i tid.

 • Samarbetet med kunden pågår än idag.

Rekrytering på kortare tid än specificerat. Order för rekrytering av ytterligare 4 svetsare. Kundens framgång med att slutföra sin order i tid. Samarbetet med kunden pågår än idag.
Karolina Kotrys
Key Account Manager hos LeasingTeam International

KUND OCH BRANSCH

case study icon 2

Ett medelstort norskt logistikföretag

SKÄL TILL SAMARBETE

I samband med personalbrist har kunden svårigheter att hålla leveranstider vilket kan resultera i finansiella straff. Därför bestämmer sig kunden för att utöka personalstyrkan. På den inhemska arbetsmarknaden saknas det dock lämplig personal varför kunden hittar fyra kandidater från Polen som denne vill anställa tillfälligt.

KUNDENS FÖRVÄNTNINGAR

case study icon 2

Personal med erfarenhet av MIG-/MAG- och aluminiumsvetsning, relevanta svetsbehörigheter. Minst två personer ska behärska tyska språket på minst kommunikationsnivå.

TJÄNSTEN

Gränsöverskridande personaluthyrning på basis av tillfälliga anställningsavtal.

LEGALISERING AV ANSTÄLLNINGEN ENLIGT DE NORSKA FÖRESKRIFTERNA

LeasingTeam International vidtar åtgärder för att möjliggöra en laglig anställning av fyra medarbetare som skaffats av kunden. Åtgärderna omfattar undertecknande av anställningsavtal med medarbetarna, framtagning av nödvändiga godkännanden och anmälningar till myndigheter. Det sista steget är att kontakta en norsk redovisningsbyrå som sköter redovisningen enligt de lokala föreskrifterna. Samtidigt påbörjas sökning efter ytterligare fyra medarbetare. Hela processen tillsammans med kandidatsökning och legalisering av deras anställning i Norge tar ca 3 veckor.

RESULTAT

 • Kunden får åtta arbetstagare och klarar av att hålla tiderna och därmed undvika straff.
 • Den anställda personalen har erfarenhet från arbete i Skandinavien, känner till arbetssystemet och behärskar engelska på kommunikationsnivå.
 • När den tillfälliga anställningen löper ut anställer kunden de förvärvade medarbetarna på permanent basis.
 • LT Internatonal blir en fast partner för kunden vad gäller rekrytering.
Tack vare samarbetet med LeasingTeam International har den norska kunden fått möjligheten att anställa personalen inom ramen för den flexibla modellen av tillfälligt arbete. På det viset kan kunden kontrollera om personalen sköter väl sina arbetsuppgifter och passar in i teamet. Kunden uppskattade vår tillförlitlighet och ärlighet och undertecknade ett långsiktigt avtal med oss.
Alicja Maszota-Gierko
Key Account Manager bei LeasingTeam International

KUND OCH BRANSCH

case study icon 1

En österrikisk division av ett internationellt bolag som bl.a. driver en tvätterikedja.

SKÄL TILL SAMARBETE

Kunden behöver extra arbetskraft under perioden då det finns flest uppdrag och många personer ur den fasta personalen är frånvarande (ex. under sommarmånader, Jul och Nyår).

KUNDENS FÖRVÄNTNINGAR

case study icon 2

Rekrytering av några tiotal medarbetare under sommarlovet (juli-augusti) Kandidater ska ha erfarenhet från arbete på ett tvätteri och kunna tyska på grundnivå. Den utstationerade personalen inkvarteras lämpligen i Österrike.

TJÄNSTEN

Gränsöverskridande utstationering av personal på basis av tillfälliga anställningsavtal.

GENOMFÖRANDE AV PERSONALREKRYTERINGSPROCESSEN

 1. Inom två veckor hittar LeasingTeam International kandidater som är beredda att arbeta i en dynamisk miljö samt har branscherfarenhet, ett öga för detaljer och behärskar grundläggande tyska. I denna grupp finns två chefer som behärskar tyska på kommunikationsnivå.
 2. Med utvalda medarbetare undertecknas handlingar gällande gränsöverskridande utstationering av personal för arbete i Österrike. Handlingarna kontrolleras av kunden och österrikiska kontrollmyndigheter.
 3. LeasingTeam International hittar logi för arbetstagarna där kommer att bo under avtalets giltighetstid.

SAMARBETSREGLER

En konsult från LeasingTeam International svarar för kontakterna och håller löpande kommunikation med både kunden och den utstationerande personalen på plats. Efter varje två veckor skickar kunden till LeasingTeam International en sammanställning över personalens arbetade timmar som utgör underlag för fakturering och beräkning av ersättningen.

TILLFÄLLIGA EXTRA UPPDRAG

Under samarbetet tar kunden plötsligt emot uppdrag vars genomförande kräver övertidsarbete. Den av LeasingTeam International utstationerade personalen går med på att arbeta på flextid och tre skift mot extra ersättning. Tack vare detta kan kunden genomföra alla uppdrag utan att anställa extra personal vilket ger verkliga vinster.

RESULTAT

 • Rekrytering och anställning av erforderlig personal i rätt tid.
 • Ett effektivt genomförande av oplanerade uppdrag utan anställning av ny personal.
 • Hållbart, mångårigt samarbete med kunden.
 • Under året utstationerades några tiotal polska medarbetare till arbete hos kunden.
Samarbetet med det österrikiska företaget visar hur professionell gränsöverskridande utstationering av personal kan hjälpa att driva verksamheten och optimera kostnaderna. Rekrytering av så pass många nya medarbetare i Österrike skulle vara extremt svårt och tidskrävande för kunden. Tack vare beslutet att anlita ett externt företag för rekrytering och samarbetet med oss tjänade kunden dubbelt - tid och pengar.
Agnieszka Nocuń-Dyjak
Operations Manager, LeasingTeam International
Scroll to Top