Logo White

HUR VI ARBETAR

Samarbete med LeasingTeam International ger mätbara fördelar:

 • Möjlighet att anställa specialister från viktiga marknadssegment,
 • 3x snabbare urvalsprocess för personal.
 • Tillgång till svårtillgänglig personal till konkurrenskraftiga priser.

VI ARBETAR MED EN MÄNGD OLIKA METODER OCH VERKTYG VID REKRYTERING AV PERSONAL. VI AGERAR INDIVIDUELLT BEROENDE PÅ BEFATTNING.

Personal på lägre ledningsnivå

Personal på lägre ledningsnivå

Ledningspersonal

Sök och välj

Rekrytering av chefer

Jobbannonser i medier, interna kandidater i banker, personalsökning i sociala nätverk

Jobbmässor

Karriärmöjligheter

Jobberbjudanden på den lokala arbetsmarknaden

Analys av ansökningshandlingar, Assessment Centre, tester

Branschevenemang

Direktsökning och nätverksbildning

Analys av ansökningshandlingar, Assessment Centre, tester, simuleringstekniker

Befattningsgrupper

Verktyg och metoder för att hitta kandidater

Rekryteringsmetoder

Urvals- och rekryteringsverktyg

Vid internationell rekrytering till fasta befattningar arbetar vi enligt en metod som är speciellt framtagen av LeasingTeam:

ASSET ®: Analysis > Strategy > Selection > Evaluation > Target

number 1
Analys av jobbet
 • Analys av kundens behov
 • Skapande av den ideala kandidatprofilen
 • Marknadsanalys
 • Framtagning av en rekryteringsstrategi
number 2
Sökning efter kandidater med hjälp av utvalda verktyg och metoder
 • Rekrytering genom annonsering i medier
 • Talangdatabas
number 3
Urval och granskning av ansökningar med hjälp av utvalda urvals- och personalverktyg, bl.a.:
 • Analys av ansökningshandlingar förhandstest av grundläggande profilkrav
number 4
Intervjuer med sökande
 • Utvärdering av de sökandes kompetens och kunskaper
 • Framtagning av intervjurapporter
 • Kontroll av utvalda kandidaters referenser
 • Motivering av kandidater att byta jobb
number 5
Rekommendation av utvalda kandidater
 • Val av de bästa kandidaterna
 • Rapport över rekommenderade kandidater överlämnas till kunden
number 6
Intervjuer mellan kunden och sökande
 • Intervjuer med kandidater som valts av kunden
 • Intervjuer med kandidater som valts av kunden
number7
Kunden anställer vald kandidat
 • Kunden anställer vald kandidat
number 8
Garanti

Gäller för befattningar från mellanchefsnivå och uppåt, garantiperioden beror på avtalsvillkoren. Om det under avtalstiden uppstår omständigheter som omöjliggör fortsatt anställning eller om den anställde säger upp anställningsavtalet (utan kundens skuld), kommer LT International att genomföra en ny urvalsprocess.

Beroende på vilken tjänst som ska tillsättas kan denna process ta mellan 2 veckor och 2 månader.

LeasingTeam International uppgifter

Kundens deltagande

Överensstämmelse med ISO 9001:2008 standarder Erfaret team av konsulter Rapportering i alla processetapper

GENOM ATT ARBETA MED LEASINGTEAM INTERNATIONAL UPPNÅR KUNDEN MÄTBARA FÖRDELAR OCH FÖRBÄTTRAR SINA NYCKELTAL

chart 1
Scroll to Top