Logo White

UITZENDWERK

Een BEHOEFTE AAN POOLSE WERKNEMERS

De tijdelijke tewerkstelling van werknemers uit Polen is het meest effectieve antwoord op de talrijke personeelsproblemen waarmee bedrijven te kampen hebben. Klanten van LT International hebben toegang tot een willekeurig aantal werknemers, maar zijn tegelijkertijd niet gebonden aan een arbeidscontract. We kunnen zowel het aantal als de duur van de uitzendkrachten flexibel kiezen en aanpassen aan de behoeften van de klant. Bovendien worden werknemers die naar het buitenland worden gestuurd, gekenmerkt door een hoge mate van motivatie om te werken. Onze medewerkers zijn beschikbaar, flexibel en gemotiveerd!

Uitzendwerk is een vorm van personeel uitlenen aan een ondernemer voor een specifieke periode of voor een specifiek project. Als uitzendbureau in de zin van de Wet op Uitzendarbeid richten we ons op het professioneel ter beschikking stellen van werknemers uit Polen. Onze taken omvatten het zoeken naar kandidaten, het aanwerven van kandidaten, het bijhorende HR- en administratief werk en het uitzenden van de werknemers naar onze klanten in het buitenland – vooral naar Duitsland, Oostenrijk en Noorwegen.

DE NOODZAAK OM EEN WERKNEMER
UIT POLEN IN DIENST TE NEMEN -
VOORDELEN VOOR DE WERKGEVER

icon temporary 1

HET EINDE VAN EEN GEBREK AAN PERSONEEL

Wij bieden een oplossing voor tijdelijke en seizoensgebonden personeelstekorten in uw bedrijf. Of u nu op zoek bent naar 5 of 500 werknemers - wij zijn niet bang voor uitdagingen

icon temporary 2

GEKWALIFICEERDE MEDEWERKERS

Wij leveren de experts die ontbreken op de lokale arbeidsmarkt; Als onderdeel van de LeasingTeam groep hebben we toegang tot een uitgebreide database van kandidaten

icon temporary 3

ZONDER FORMALITEITEN

We nemen alle formele taken over met betrekking tot de legale tewerkstelling van de werknemers en de voorbereiding op hun tewerkstelling

icon temporary 4

GEEN VERANTWOORDELIJKHEID

Wij zijn verantwoordelijk ten opzichte van zowel de Poolse als de buitenlandse toezichthoudende autoriteiten

icon temporary 5

KOSTENOPTIMALISATIE

Polen heeft lagere sociale lasten en ziektekostenverzekering dan andere EU-landen

icon temporary 6

EENVOUDIGE VEREFFENING

Berekening van loonkosten als het product van het overeengekomen uurtarief en de gewerkte uren

icon temporary 7

HOGERE EFFICIËNTIE

Het gedetacheerde personeel ondersteunt effectief het vaste personeel, deelt ervaring en kennis en is bereid om over te werken

icon temporary 8

TIJD BESPAREN

BINNEN DE 24 UUR - WORDEN WE HET EENS OVER DE ARBEIDSVOORWAARDEN EN ONDERTEKENEN WE EEN CONTRACT

SCHON INNERHALB VON 24 STD. - VEREINBARUNG DER ARBEITSBEDINGUNGEN UND VERTRAGSUNTERZEICHNUNG

BINNEN 10 DAGEN KAN ONZE SPECIALIST AAN DE SLAG

PER ONMIDDELLIJK - ONTVANGT DE KLANT DE NODIGE DOCUMENTEN OM DE WERKNEMER LEGAAL IN DIENST TE NEMEN

NEEM POOLSE
WERKNEMERS AAN ALS

number 1

U de operationele kosten van uw fabriek wil verlagen

number 2

U de werktijd van uw vaste medewerkers beter wil organiseren

number 3

U snel wil kunnen reageren op veranderende productievolumes en orders

number 4

U de flexibiliteit van uw bedrijf wil vergroten

number 5

U de veiligheid van uw bedrijfsactiviteiten

number 6

U uw bedrijf verder wil ontwikkelen door nieuwe markten en business sectoren te testen

NET BEGONNEN AAN EEN GROOT PROJECT? HEBT U SEIZOENSARBEIDERS NODIG? SCHRIJFT U ZICH BIJ ONS IN EN UW PERSONEELSPROBLEMEN BEHOREN TOT HET VERLEDEN.

JURIDISCHE ASPECTEN VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE DETACHERING VAN WERKNEMERS

Tijdelijk werk in EU-landen is mogelijk op basis van de vrijheid om diensten te verlenen aan bedrijven in andere lidstaten.

De juridische grondslag voor de detachering van werknemers is Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 15 mei 2014 tot uitvoering van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het systeem voor de uitwisseling van informatie over de interne markt.

De sociale lasten en premies van ziekteverzekering voor werknemers worden betaald in het land waar ze werken, terwijl de belastingen vanaf de eerste dag in het gastland worden betaald

Het bedrijf dat de werknemer in dienst heeft, vraagt A1-formulieren aan voor zijn werknemers, waarmee de geldigheid van het sociale zekerheidsstelsel van het land waar de werknemer werkt, wordt bevestigd.

Scroll to Top