Logo White

Impressum

ENLIGT 5§ I TMG (tysk lag om elektroniska medier):

LeasingTeam International sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, budynek C, 02-677 Warszawa

REPRESENTERAS AV

Andżelika Majewska

NIP (skattenummer): 8992734079

LeasingTeam International sp. z o.o. , Anschrift wie oben

KONTAKT:

Telefon: +48 71 336 07 25

Telefax: +48 723 48 33

REGISTRERAT:

Registerdomstol: Wrocław tingsrätt, Polen
Registreringsnummer:
KRS: 0001010553
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: - VAT-nummer:
NIP (skattenummer): 8992734079

FÖRBEHÅLL:

Ansvar för innehållet. Innehåll som presenteras på våra webbsidor har tagits fram med högsta noggrannhet. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna rättsliga bestämmelserna enligt 7§ (1) i TMG (tysk lag om elektroniska medier). I enlighet med 8-10§§ i TMG (tysk lag om elektroniska medier) är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheten att ta bort eller blockera användningen av informationen i enlighet med allmänna regler förblir opåverkad. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om ett specifikt lagbrott. Om vi får kännedom om relevanta lagbrott kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll. Ansvar för länkar Vår offert innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll ligger utanför vår kontroll. Därför kan vi inte ta något ansvar för sådant innehåll. För innehållet på länkade webbplatser ansvarar alltid respektive leverantör eller webbplatsoperatör.

Ansvar för innehållet. Innehåll som presenteras på våra webbsidor har tagits fram med högsta noggrannhet. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna rättsliga bestämmelserna enligt 7§ (1) i TMG (tysk lag om elektroniska medier). I enlighet med 8-10§§ i TMG (tysk lag om elektroniska medier) är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheten att ta bort eller blockera användningen av informationen i enlighet med allmänna regler förblir opåverkad. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik lagöverträdelse. Om vi får kännedom om relevanta lagbrott kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll. Ansvar för länkar Vår offert innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll ligger utanför vår kontroll. Därför kan vi inte ta något ansvar för sådant innehåll. För innehållet på länkade webbplatser ansvarar alltid respektive leverantör eller webbplatsoperatör.

Scroll to Top